Sol·licitud de registre

Empleneu el següent formulari per tal d'avaluar si compliu les condicions necessàries per presentar sol·licituds a les convocatòries del SOC.

Nom del/de la rep. legal Primer cognom Segon cognom
NIF/NIE del/de la rep. legal
Adreça electrònica
Entitat sol·licitant (Copiar literalment etiqueta fiscal o declaració censal)
NIF de l'entitat sol·licitant
Tipus finançament
   

 
Tipus d'entitat
   
Tipus via
Nom via
Número
Número bis
Bloc escala
Planta
Porta
Telèfon
Fax
Adreça electrònica
Provincia
Població
Codi postal

 
Adreça de notificacions
Tipus via
Nom via
Número
Número bis
Bloc escala
Planta
Porta
Telèfon
Fax
Provincia
Població
Codi postal

 

Sol·licito accés telemàtic a la sol·licitud oberta pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ja que compleixo els requisits com a entitat beneficiària d'acord amb la següent convocatòria:
Homologació d'espais formatius per a especialitats del catàleg de SPEE i SOC - [HEFE] -- Modalitat PRESENCIAL
GJ Noves Oportunitats 2017 Formació a Mida - [NOP17FM] -- GJ Noves Oportunitats 2017 Formació a Mida
GJ Noves Oportunitats 2017 Coneixements i Habilitats - [NOVOPO17CH] -- GJ Noves Oportunitats 2017 Coneixements i habilitats
Conveni SOC-IMET 2018-2020 - [CVNIM18_20] -- Conveni entre el SOC i l'IMET 2018_2020
30 Plus 2018 - [30PLUS] -- 30 Plus 2018
Acord Marc de Serveis d’Atenció a la Persona 2019 demanda - [DAMAP 19 DEMANDA] -- Acord Marc de Serveis d'Atenció a la Persona 2019 demanda
Acord Marc de la Indústria Turística 2019-2020 - [DAMTUR 19-20] -- Acord Marc de la Indústria Turística 2019-2020
30 Plus 2019 - [30PLUS] -- 30 Plus 2019
30 Plus 2019 - CP - [30PLUS_CP] -- 30 Plus 2019 - CP
Acord marc de serveis d’atenció a la persona 2019-2020 - [DAMAP 19-20] -- Acord marc de serveis d'atenció a la persona 2019-2020
Formació de certificats de professionalitat no finançats amb fons públics - [CP-PRV] -- Formació de certificats de professionalitat no finançats amb fons públics-2020
Aprenentatge per a la Professionalització (APP-CP) - [APP 2019-CP] -- Aprenentatge per a la Professionalització (APP-CP)
Aprenentatge per a la Professionalització (APP-FCO) - [APP 2019-FCO] -- Aprenentatge per a la Professionalització (APP-FCO)
Programa Treball i formació 2019 – CERTIFICAT PROFESSIONALITAT I CATÀLEG - [TRFO] -- Programa Treball i formació 2019 – CERTIFICAT PROFESSIONALITAT I CATÀLEG
Programa Treball i formació 2019 – ACCIONS FORMATIVES TRANSVERSALS - [TRFO-AFT] -- Programa Treball i formació 2019 – ACCIONS FORMATIVES TRANSVERSALS
Conveni Aprèn.cat 2019 - [NORMLING19] -- Conveni Aprèn.cat 2019
Projecte Treball als barris. Programa A - [PTB-A 2019] -- Treball als barris 2019 CP. Programa A
Projecte Treball als barris. Programa B1 - [PTB-B1 2019] -- Treball als barris 2019 CP Programa B1: Aprenentatge integrat
Projecte Treball als barris. Programa B2 - [PTB-B2 2019] -- Treball als barris 2019 CP Programa B2: Aprenentatge professionalitzador.
Conveni incendis 2019 - [EBRE] -- Conveni incendis 2019
CC/Forma i Insereix 2020 - Línia 1 - [ATCC1] -- Forma i Insereix 2020 - FI 2020
Fitxa 44 – Dinamització cívica per l’Emancipació Juvenil - [DINA] -- Fitxa 44 – Dinamització cívica per l'Emancipació Juvenil
CIFO Exercici 2020 - [CIFOFSE] -- CIFO Exercici 2020
GJ Projectes Singulars 2020 Formació a Mida - [SINGU20FM] -- GJ Projectes Singulars 2020 Formació a Mida
GJ Projectes Singulars 2020 Catàleg i CP - [SINGU20CAT] -- GJ Projectes Singulars 2020 Catàleg i CP
SOC – CAMPANYA AGRÀRIA A LLEIDA 2020 - [AGRA] -- Campanya Agrària a Lleida 2020

Enviar