Sol·licitud de registre

Empleneu el següent formulari per tal d'avaluar si compliu les condicions necessàries per presentar sol·licituds a les convocatòries del SOC.

Nom del/de la rep. legal Primer cognom Segon cognom
NIF/NIE del/de la rep. legal
Adreça electrònica
Entitat sol·licitant (Copiar literalment etiqueta fiscal o declaració censal)
NIF de l'entitat sol·licitant
Tipus finançament
   

 
Tipus d'entitat
   
Tipus via
Nom via
Número
Número bis
Bloc escala
Planta
Porta
Telèfon
Fax
Adreça electrònica
Provincia
Població
Codi postal

 
Adreça de notificacions
Tipus via
Nom via
Número
Número bis
Bloc escala
Planta
Porta
Telèfon
Fax
Provincia
Població
Codi postal

 

Sol·licito accés telemàtic a la sol·licitud oberta pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ja que compleixo els requisits com a entitat beneficiària d'acord amb la següent convocatòria:
Homologació d'espais formatius per a especialitats del catàleg de SPEE i SOC - [HEFE] -- Modalitat PRESENCIAL
Acord Marc de Serveis d’Atenció a la Persona 2019 demanda - [DAMAP 19 DEMANDA] -- Acord Marc de Serveis d'Atenció a la Persona 2019 demanda
Acord Marc de la Indústria Turística 2019-2020 - [DAMTUR 19-20] -- Acord Marc de la Indústria Turística 2019-2020
30 Plus 2019 - [30PLUS] -- 30 Plus 2019
30 Plus 2019 - CP - [30PLUS_CP] -- 30 Plus 2019 - CP
Acord marc de serveis d’atenció a la persona 2019-2020 - [DAMAP 19-20] -- Acord marc de serveis d'atenció a la persona 2019-2020
Formació de certificats de professionalitat no finançats amb fons públics - 2020 - [CP-PRV] -- Formació de certificats de professionalitat no finançats amb fons públics-2020
Aprenentatge per a la Professionalització (APP-CP) - [APP 2019-CP] -- Aprenentatge per a la Professionalització (APP-CP)
Aprenentatge per a la Professionalització (APP-FCO) - [APP 2019-FCO] -- Aprenentatge per a la Professionalització (APP-FCO)
Programa Treball i formació 2019 – CERTIFICAT PROFESSIONALITAT I CATÀLEG - [TRFO] -- Programa Treball i formació 2019 – CERTIFICAT PROFESSIONALITAT I CATÀLEG
Programa Treball i formació 2019 – ACCIONS FORMATIVES TRANSVERSALS - [TRFO-AFT] -- Programa Treball i formació 2019 – ACCIONS FORMATIVES TRANSVERSALS
Conveni Aprèn.cat 2019 - [NORMLING19] -- Conveni Aprèn.cat 2019
Projecte Treball als barris. Programa A - [PTB-A 2019] -- Treball als barris 2019 CP. Programa A
Projecte Treball als barris. Programa B1 - [PTB-B1 2019] -- Treball als barris 2019 CP Programa B1: Aprenentatge integrat
Projecte Treball als barris. Programa B2 - [PTB-B2 2019] -- Treball als barris 2019 CP Programa B2: Aprenentatge professionalitzador.
Conveni incendis 2019 - [EBRE] -- Conveni incendis 2019
Fitxa 44 – Dinamització cívica per l’Emancipació Juvenil - [DINA] -- Fitxa 44 – Dinamització cívica per l'Emancipació Juvenil
GJ Projectes Singulars 2020 Formació a Mida - [SINGU20FM] -- GJ Projectes Singulars 2020 Formació a Mida
GJ Projectes Singulars 2020 Catàleg i CP - [SINGU20CAT] -- GJ Projectes Singulars 2020 Catàleg i CP
CONVENI PILOT II ENTRE EL SOC I EDUCACIÓ PER A LA IMPARTICIO DE CP ALS INSTITUTS - [FPOIES20-22] -- IMPARTICIÓ DE CP ALS INSTITUTS - PILOT II
Programa Treball i Formació 2020. ACCIONS FORMATIVES TRANSVERSALS - [TRFO] -- Programa Treball i Formació 2020 - ACCIONS FORMATIVES TRANSVERSALS
GJ Noves Oportunitats 2020 Competències Bàsiques Transversals - [NOVOPO20CB] -- GJ Noves Oportunitats 2020 Formacio en Competencies Bàsiques i Transversals
GJ Noves Oportunitats 2020 Formació a Mida - [NOP20FM] -- GJ Noves Oportunitats 2020 Formació a Mida
PFI Noves Oportunitats per a joves - [NOP20PFI_LOT1] -- PFI de Noves Oportunitats 2020-2021 LOT1
PFI Noves Oportunitats per a joves - [NOP20PFI_LOT2] -- PFI de Noves Oportunitats 2020-2021 LOT2
PFI Noves Oportunitats per a joves - [NOP20PFI_LOT3] -- PFI de Noves Oportunitats 2020-2021 LOT3
PFI Noves Oportunitats per a joves - [NOP20PFI_LOT4] -- PFI de Noves Oportunitats 2020-2021 LOT4
PFI Noves Oportunitats per a joves - [NOP20PFI_LOT5] -- PFI de Noves Oportunitats 2020-2021 LOT5
PFI Noves Oportunitats per a joves - [NOP20PFI_LOT6] -- PFI de Noves Oportunitats 2020-2021 LOT6
PFI Noves Oportunitats per a joves - [NOP20PFI_LOT7] -- PFI de Noves Oportunitats 2020-2021 LOT7
PFI Noves Oportunitats per a joves - [NOP20PFI_LOT8] -- PFI de Noves Oportunitats 2020-2021 LOT8
GJ Noves Oportunitats 2020 Formació Catàleg i CP - [NOP20CAT_LOT1] -- GJ Noves Oportunitats 2020 Formació Catàleg i Certificats de Professionalitat_LOT1
GJ Noves Oportunitats 2020 Formació Catàleg i CP - [NOP20CAT_LOT2] -- GJ Noves Oportunitats 2020 Formació Catàleg i Certificats de Professionalitat_LOT2
GJ Noves Oportunitats 2020 Formació Catàleg i CP - [NOP20CAT_LOT3] -- GJ Noves Oportunitats 2020 Formació Catàleg i Certificats de Professionalitat_LOT3
GJ Noves Oportunitats 2020 Formació Catàleg i CP - [NOP20CAT_LOT4] -- GJ Noves Oportunitats 2020 Formació Catàleg i Certificats de Professionalitat_LOT4
GJ Noves Oportunitats 2020 Formació Catàleg i CP - [NOP20CAT_LOT5] -- GJ Noves Oportunitats 2020 Formació Catàleg i Certificats de Professionalitat_LOT5
GJ Noves Oportunitats 2020 Formació Catàleg i CP - [NOP20CAT_LOT6] -- GJ Noves Oportunitats 2020 Formació Catàleg i Certificats de Professionalitat_LOT6
GJ Noves Oportunitats 2020 Formació Catàleg i CP - [NOP20CAT_LOT7] -- GJ Noves Oportunitats 2020 Formació Catàleg i Certificats de Professionalitat_LOT7
GJ Noves Oportunitats 2020 Formació Catàleg i CP - [NOP20CAT_LOT8] -- GJ Noves Oportunitats 2020 Formació Catàleg i Certificats de Professionalitat_LOT8
Programa Treball i Formació 2020 Accions Formatives i Transversals - [TRFO-JOVES] -- Programa Treball i Formació Línia Joves 2020 per a les accions formatives i transversals
Programa Treball i Formació 2020 Certificats de Professionalitat i Catàleg - [TRFO-JOVES] -- Programa Treball i Formació Línia Joves Certificats de Professionalitat i Catàleg
30 Plus 2020 - [30PLUS] -- 30 Plus 2020
Conveni Aprèn.cat 2020 - [NORMLING20] -- Conveni Aprèn.cat 2020

Enviar