Sol·licitud de registre

Empleneu el següent formulari per tal d'avaluar si compliu les condicions necessàries per presentar sol·licituds a les convocatòries del SOC.

Nom del/de la rep. legal Primer cognom Segon cognom
NIF/NIE del/de la rep. legal
Adreça electrònica
Entitat sol·licitant (Copiar literalment etiqueta fiscal o declaració censal)
NIF de l'entitat sol·licitant
Tipus finançament
   

 
Tipus d'entitat
   
Tipus via
Nom via
Número
Número bis
Bloc escala
Planta
Porta
Telèfon
Fax
Adreça electrònica
Provincia
Població
Codi postal

 
Adreça de notificacions
Tipus via
Nom via
Número
Número bis
Bloc escala
Planta
Porta
Telèfon
Fax
Provincia
Població
Codi postal

 

Sol·licito accés telemàtic a la sol·licitud oberta pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ja que compleixo els requisits com a entitat beneficiària d'acord amb la següent convocatòria:
Homologació d'espais formatius per a especialitats d'ús general al fitxer del SPEE-INEM - [HEFE] -- Homologació espais formatius per a especialitats
Fem Ocupació per a Joves 2017 - [FOJ-2017] -- Fem Ocupació per a Joves 2017
GJ Noves Oportunitats 2017 Formació a Mida - [NOP17FM] -- GJ Noves Oportunitats 2017 Formació a Mida
GJ Noves Oportunitats 2017 Coneixements i Habilitats - [NOVOPO17CH] -- GJ Noves Oportunitats 2017 Coneixements i habilitats
GJ Noves Oportunitats 2017 Formació Catàleg i CP - [NOP17CAT_LOT1] -- GJ Noves Oportunitats 2017 Formació Catàleg i Certificats de Professionalitat_LOT1
GJ Noves Oportunitats 2017 Formació Catàleg i CP - [NOP17CAT_LOT2] -- GJ Noves Oportunitats 2017 Formació Catàleg i Certificats de Professionalitat_LOT2
GJ Noves Oportunitats 2017 Formació Catàleg i CP - [NOP17CAT_LOT3] -- GJ Noves Oportunitats 2017 Formació Catàleg i Certificats de Professionalitat_LOT3
GJ Noves Oportunitats 2017 Formació Catàleg i CP - [NOP17CAT_LOT4] -- GJ Noves Oportunitats 2017 Formació Catàleg i Certificats de Professionalitat_LOT4
GJ Noves Oportunitats 2017 Formació Catàleg i CP - [NOP17CAT_LOT5] -- GJ Noves Oportunitats 2017 Formació Catàleg i Certificats de Professionalitat_LOT5
GJ Noves Oportunitats 2017 Formació Catàleg i CP - [NOP17CAT_LOT6] -- GJ Noves Oportunitats 2017 Formació Catàleg i Certificats de Professionalitat_LOT6
GJ Noves Oportunitats 2017 Formació Catàleg i CP - [NOP17CAT_LOT7] -- GJ Noves Oportunitats 2017 Formació Catàleg i Certificats de Professionalitat_LOT7
GJ Noves Oportunitats 2017 Formació Catàleg i CP - [NOP17CAT_LOT8] -- GJ Noves Oportunitats 2017 Formació Catàleg i Certificats de Professionalitat_LOT8
Conveni SOC-IMET 2018-2020 - [CVNIM18_20] -- Conveni entre el SOC i l'IMET 2018_2020
Programa Treball i formació 2018 – CERTIFICAT PROFESSIONALITAT I CATÀLEG - [TRFO] -- Programa Treball i formació 2018 – CERTIFICAT PROFESSIONALITAT I CATÀLEG
Programa Treball i formació 2018 – ACCIONS FORMATIVES TRANSVERSALS - [TRFO-AFT] -- Programa Treball i formació 2018 – ACCIONS FORMATIVES TRANSVERSALS
30 Plus 2018 - [30PLUS] -- 30 Plus 2018
30 Plus 2018 - CP - [30PLUS_CP] -- 30 Plus 2018 - CP
Acord Marc de Serveis d’Atenció a la Persona 2019 demanda - [DAMAP 19 DEMANDA] -- Acord Marc de Serveis d'Atenció a la Persona 2019 demanda
Acord Marc de la Indústria Turística 2019-2020 - [DAMTUR 19-20] -- Acord Marc de la Indústria Turística 2019-2020
Formació Professional per a l’Ocupació als IES - [FPOIES19] -- Formació Professional per a l'Ocupació als IES on manca oferta formativa per a les especialitats i territoris on es convoquen
30 Plus 2019 - [30PLUS] -- 30 Plus 2019
30 Plus 2019 - CP - [30PLUS_CP] -- 30 Plus 2019 - CP
Acord marc de serveis d’atenció a la persona 2019-2020 - [DAMAP 19-20] -- Acord marc de serveis d'atenció a la persona 2019-2020
CIRE Garantia Juvenil 2020 - [CIREGJ 2020_CP] -- Conveni nou CIRE 2015-2020 Garantia Juvenil CP 2020
CIRE FSE 2020 - [CIRE FSE 2020_CP] -- Conveni nou CIRE 2015-2020 FSE_CP 2020
Formació de certificats de professionalitat no finançats amb fons públics - [CP-PRV] -- Formació de certificats de professionalitat no finançats amb fons públics-2020
Programa Treball i formació 2019 – CERTIFICAT PROFESSIONALITAT I CATÀLEG - [TRFO] -- Programa Treball i formació 2019 – CERTIFICAT PROFESSIONALITAT I CATÀLEG
Programa Treball i formació 2019 – ACCIONS FORMATIVES TRANSVERSALS - [TRFO-AFT] -- Programa Treball i formació 2019 – ACCIONS FORMATIVES TRANSVERSALS
Conveni Aprèn.cat 2019 - [NORMLING19] -- Conveni Aprèn.cat 2019
Projecte Treball als barris. Programa A - [PTB-A 2019] -- Treball als barris 2019 CP. Programa A
Projecte Treball als barris. Programa B1 - [PTB-B1 2019] -- Treball als barris 2019 CP Programa B1: Aprenentatge integrat
Projecte Treball als barris. Programa B2 - [PTB-B2 2019] -- Treball als barris 2019 CP Programa B2: Aprenentatge professionalitzador.
Conveni incendis 2019 - [EBRE] -- Conveni incendis 2019
CC/Forma i Insereix 2020 - Línia 1 - [ATCC1] -- Forma i Insereix 2020 - FI 2020

Enviar