Requeriments tècnics

Per visualitzar correctament les pàgines:

Per visualitzar i complimentar la documentació de la sol·licitud:

  • Lector de documents PDF Adobe Acrobat 7.0 o superior